Nașterea Domnului sărbătorită la Biserica “Sf Ierarh Petru Movilã” din Dumbrava

”Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptății, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ție”.

Naşterea lui Iisus Hristos este sărbătorită cu bucurie de tot pământul, cu dragoste şi cu încredere, iar oamenii Îl întâmpină ca pe un Stăpân, viu, puternic şi dătător de noi şi nemuritoare speranţe şi bucurii. De treisprezece ani de când au început serviciile divine la biserica în construcţie din Dumbrava, slujba Naşterii Domnului este oficiată noaptea. Numeroşi credincioşi vin să-i aducă slavă Pruncului Iisus.

Această bucurie a fost împărtăşită de circa 100 de creştini atât din Dumbrava, cât și din capitală, care s-au ataşat de această biserică. Sfânta Liturghie praznicală a început la miezul nopţii şi a durat până în zori. Slujba a fost oficiată de către preotul-paroh Octavian Moşin, dimpreună cu preotul Alexandru Guţuleac.

Să-L întâmpinăm pe Iisus Hristos cu păstorii şi cu îngerii, aducându-I ca dar viaţa noastră împodobită cu virtuţi şi inima noastră curată ca albul zăpezii cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Să-L rugăm să reverse asupra noastră harul Său sfinţitor pentru ca, luptând lupta cea bună, să dobândim cununa neveştejită a mântuirii.

După cum părinţii se bucură mult de naşterea unui copil, tot aşa şi bunii creştini se bucură nespus de mult şi prăznuiesc naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos: Dacă pruncul nou venit în familie, aduce bucurie părinţilor pentru continuarea vieţii lor în acestă lume, bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu ne dă înţelegerea că viaţa noastră continuă în veşnicie, dacă ne străduim să urmăm lui Hristos şi să împlinim în viaţa noastră voia cea sfântă a lui Dumnezeu.