Alexandru Golub, ”Patriarhul Dumbravei” – la ceas aniversar

Cel mai longeviv locuitor al satului Dumbrava este Alexandru Golub, epitrop de onoare al parohiei noastre, care la 17 iunie a împlinit 93 de ani.

Îl numim ”patriarhul” localității noastre, care mult s-a implicat în fondarea satului și a bisericii cu hramul ”Sf. Petru Movilă”.

Din partea consiliului parohial am înmânat omagiatului două icoane cu chipurile Mântuitorului și ale Maicii Domnului.

Fratele Alexandru a transmis gânduri bune pentru oamenii din sat, împărtășind secretul longevității sale: ”Fiți în legătură cu Dumnezeu și păstrați pacea lăuntrică!”.

La mulți ani, dragă frate!