Peste 50 de dumbrăveni petrecuți la Domnul

De când am poposit în Dumbrava, peste 50 de locuitori ai satului au plecat la cele veșnice. Aflându-ne în preajma Paștilor Blajinilor ne amintim de atâția oameni dragi, care nu se mai regăsesc printre noi: Serghei Fandofan, Stanislav (Ștefan) Galașanu... Mihail Mutoi, Valentina Clim... Lista ar continua.

Cert este faptul că nu sunt uitați în sfintele rugăciuni. Toți se regăsesc în dipticele bisericii, fiind pomeniți la fiece Sf. Liturghie. Ne dăm seama că fiecare localitate este zidită pe anumite personalități. Nădăjduim, că localitatea noastră, în creștere și în devenire, va da naștere și va zidi personalități cu frică de Dumnezeu.

În aceste clipe, când ne amintim de toți cei plecați la Domnul, înălțăm rugăciuni pentru veșnica lor odihnă cu drepții.