Bucuria Învierii la biserica Sf. Irh. Petru Movilă din Dumbrava

După perioada de post, după o Săptămână a Pătimirilor Domnului binecuvântată, cu atâtea slujbe minunate, în noaptea Învierii Domnului credincioşii comunităţii Sf. Irh. Petru Movilă din Dumbrava s-au reunit în jurul sfântului altar pentru a primi lumina sfântă şi a participa la Sfânta Liturghie.

Potrivit rânduielii liturgice, slujba a debutat cu invitația de a lua lumină, continuând cu tradiţionala procesiune de înconjurare a sfântului locaş.

În cadrul Sfintei Liturghii numeroşi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, pentru ca bucuria acestei sărbători să fie deplină.

Părintele Octavian Moșin, parohul bisericii, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru dragostea și râvna de a se ruga Domnului Înviat și a vorbit despre strălucirea și măreția celei mai mari minuni săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, propria Sa Înviere din morți.

Din această noapte și până la praznicul Înălțării Domnului la ceruri, ne vom saluta între noi cu salutul pascal «Hristos a înviat!» și vom răspunde cu toată convingerea și fermitatea: «Adevărat a înviat!».

Hristos a Înviat din morți

Cu moartea pe moarte călcând

Și celor din morminte

Viață dăruindu-le!