Prima şedinţă a Consiliului parohial al bisericii din Dumbrava

12312471_535643236597953_287871560_n

Luni, 30 noiembrie, în incinta bisericii „Sf. Irh. Petru Movilă” din Dumbrava a fost convocată prima şedinţă a Consiliului parohial, ales de curând după Adunarea generală a comunităţii din 01. 11.2015.

S-a decis:

Consiliul să fie unul extins, incluzând reprezentanţi nu doar din localitate, dar şi din sectoarele de vile învecinate localităţii, care frecventează această biserică. Totodată, numărul consilierilor va fi completat după necesitate, încât să fie unul lucrativ şi care s-ar implica împreună cu administraţia publică locală în soluţionarea diverselor probleme şi nevoi cu care se confruntă localitatea.

Componenţa Consiliului:

Preot-paroh – prot. Octavian Moşin

Epitrop - Butucel Mihai

Comisia de revizie – Puţuntica Oleg; Tutunaru Maria; Slovineanu Gheorghe.

Consilieri:

Andrieş Roman; Băieşu Sergiu; Banari Vladimir; Bulat Nicolae; Butuc Veaceslav; Condrea Mihail; Coteţ Vlad; Crijanovschi Mihail; Cuşciuc Valeriu; Josan Vasile; Lungu Victor; Miron Petru; Mutoi Mihail; Noviţchi Veniamin; Pascaru Lilian; Sandu Vitalie; Tocari Mihail; Vacarciuc Victor, Banari Vladimir.

Preotul Octavian a prezentat darea de seamă a activităţii parohiei în ultimii 10 ani. A raportat care sunt problemele şi dificultăţile la biserica în construcţie.

A urmat prezentarea fiecărui membru al Consiliului parohial, care au venit cu propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Discuţiile s-au axat pe problema cimitirului, actele căruia urmează a fi perfectate şi să fie identificate surse în vederea amenajării acestuia.

S-a discutat despre perspectivele centrului social ce se construieşte pe lângă biserică, urmând a fi definitivat statutul acestuia împreună cu primăria Truşeni şi de a fi aplicate proiecte sociale. În acest sens, prima acţiune este preconizată pentru data de 19 decembrie, de Sf. Nicolae, pentru 20 de copii din comuna Truşeni.

S-a propus construcţia unui paraclis-baptisteriu şi a unei încăperi pentru pangar şi aprinderea lumânărilor, amenajarea unui teren de joacă şi a unei alei, precum şi construcţia unor chilii în stil naţional, care ar include trapeză, depozit, precum şi o sală de şedinţe pentru administraţia publică locală.

Totodată, s-a decis implicarea locuitorilor în vederea amenajării intrării în localitate cu instalarea inscripţiei şi a hărţii satului, construcţia a două staţii şi instalarea indicatoarelor pe strada principală a localităţii.

Din ianuarie 2016 va fi editat ziarul „Dumbrava”, care va reflecta din viaţa satului şi a comunei, iar un grup din consilieri vor începe elaborarea unei monografii a satului.

S-a decis organizarea hramului satului pe 13 ianuarie, care ar include un amplu program cultural-duhovnicesc.

Următoarea şedinţă a Consiliului a fost planificată pentru luna ianuarie 2016.