Preot Paroh (Curriculum vitae)

CURICULUM VITAE, Informaţii personale

Nume / Prenume:    OCTAVIAN MOŞIN
Adresă:    str. Independenţei, 10/3, sc. I, ap. 57B, or. Chişinău, Republica Moldova.

Telefoane:   +373.22.56.86.19  

Mobil:    +373.794.815.86

E-mail    [email protected]

Data naşterii:  03 iunie 1977

Sex:  masculin

Experienţa profesională:   

Perioada    2006-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Director executiv
Numele angajatorului    Centrul Social al Bisericii Ortodoxe din Moldova „Agapis”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Asistenţă socială

Perioada    2006-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Consilier, Serviciul de presă
Numele angajatorului    Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Mass-media

Perioada    2005-2006
Funcţia sau postul ocupat    Specialist principal
Numele angajatorului    Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cultul ortodox şi părţile componente

Perioada    2004-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Lector superior
Numele angajatorului    Facultatea de Arte Plastice din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cursuri la specialitatea Pictură Bisericească

Perioada    2003-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Redactor-şef
Numele angajatorului    Publicaţia Periodică „Altarul Credinţei”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Jurnalism ortodox

Perioada    2002-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Preşedinte
Numele angajatorului    Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Implicarea tinerilor în diverse activităţi sociale

Perioada    2002-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Preot capelan
Numele angajatorului    Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Misiune în cadrul MAI

Perioada    2002-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Administrator
Numele angajatorului    Biserica „Sf. Ierarh Petru Movilă”, localitatea Dumbrava, Chişinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Lucrări de construcţie

Perioada    2000-prezent
Funcţia sau postul ocupat    Preot-paroh
Numele angajatorului    Biserica „Întâmpinarea Domnului”, Chişinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Activitate pastorală în cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Perioada    2000-2007
Funcţia sau postul ocupat    Lector
Numele angajatorului    Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Predarea disciplinelor: Istorie Bisericească Universală, Teologie Morală, Bizantinologie, Formare Spirituală

Perioada    1999-2000
Funcţia sau postul ocupat    Corespondent
Numele angajatorului    Publicaţia periodică „Clopotniţa Moldovei”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Jurnalism ortodox
Educaţie şi formare

Perioada    2005-2008
Calificarea / diploma obţinută    Licenţiat în filologie, specialitatea limba şi literatura română/rusă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere

Perioada    2004-2006
Calificarea / diploma obţinută    Masterat Filozofie, specialitatea Istoria filosofiei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filozofie

Perioada    2000-2010
Calificarea / diploma obţinută    Doctorat Teologie Ortodoxă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Sibiu

Perioada    1999-2000
Calificarea / diploma obţinută    Studii aprofundate, specializarea Istorie bisericească
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Perioada    1995-1999
Calificarea / diploma obţinută    Licenţiat în Teologie Ortodoxă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Academia Teologică din Chişinău
Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)    Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    Limba rusă, limba franceză

Studii:

1.    Moşin, Octavian, Apariţia şi evoluţia ştiinţei patrologice din Rusia în sec. XIX în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p. 28-34.
2.    Moşin, Octavian, Aspecte ale sectarismului rus în secolul al XIX-lea în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p.35-42.
3.    Moşin, Octavian, Unele consideraţii privind reformele învăţământului teologic din Imperiul Rus în perioada lui Alexandru I, în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p. 43-48.
4.    Moşin, Octavian, Tânărul Al.S. Sturza şi Rusia în: Materialele Conferinţei Internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice” din 23-24 noiembrie 2007, Chişinău; CEP USM, 2008, p. 244-252.
5.    Moşin, Octavian, Alexandru Sturza – continuator al filosofiei creştin, în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p. 62-65.
6.    Moşin, Octavian, Reformele învăţământului teologic din Rusia sec. XIX în: Materialele Conferinţei Internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar” din 28-29 octombrie 2005, Chişinău, CEP USM, 2007, p. 158-166.
7.    Moşin, Octavian, Alexandru Sturza – în consonanţă cu dialogul european de azi în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p. 58-61.
8.    Moşin, Octavian, Aportul lui Alexandru Sturza la dezvoltarea fiosofiei creştine în Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe socioumaniste, vol. III, Chişinău, 2006, p. 177-181.
9.    Ţapoc, Vasile; Vrabie, Emil; Moşin, Octavian, Un promotor al filosofiei creştine – Alexandru Scarlat Sturza în Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ştiinţe socioumaniste, vol. III, Chişinău, 2005, p. 570-576.

Articole pubicate în ziare:
1.    Moşin, Octavian, (coautor Pr. Eugen Onicov), Amintiri despre Mitropolitul Antonie Plămădeală, Altarul Credinţei,  2005. nr. 17, pag. 6.
2.     Despre menirea şi locul unei icoane, Altarul Credinţei, 2005. nr. 13, pag. 1.
3.    SIDA între frica de păcat şi frica de moarte, Altarul Credinţei, 2004, nr. 23, pag. 3.
4.    Vrem mame creştine, Altarul Credinţei, 2004, nr.3, pag. 1.
5.    Focul Haric aducător de bucurii duhovniceşti, Altarul Credinţei, 2004. nr. 8, pag. 3.
6.    Pelerinajul – înnoire şi îmbogăţire a vieţii spirituale, Altarul Credinţei, 2003, nr. 13, pag. 8.
7.    Preocupările teologice ale lui Dimitrie Cantemir, Altarul Credinţei, 2003, nr. 20, pag. 4.
8.    Biserica Ortodoxă în faţa manifestărilor ocultiste, Altarul Credinţei, 2001, nr. 7, pag. 2.
9.    În memoriam Gavriil Bănulescu Bodoni, Altarul Credinţei, 2001, nr. 4, pag. 1.
10.    112 ani de la naşterea lui Alexei Mateeevici, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 6, pag. 4.
11.    Semnificaţia noţiunii de „Sacru”, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 6, pag. 3.
12.    O slujbă arhierească la Capela Seminarului Duhovnicesc (Interviu cu Prorectorul Academiei Teologice din mun. Chişinău Prot. Mitr. Mihail Panas), Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 4, pag. 2.
13.    Sfânta Taină a Mărturisirii în Biserica Ortodoxă, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 6-7,  pag. 4.
14.    Paraclisul Sf. Serghie de la Radonej din incinta penitenciarului de la Rusca, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr.7, pag. 2.
15.    Paraclisul Sf. Ap. Petru şi Pavel din incinta penitenciarului municipal nr. 3, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 9, pag. 3.
16.    Schiturile desfiinţate pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 11, pag. 4.
17.    Societatea creştină istorico-patristică şi apologetică a Bisericii Ortodoxe din Moldova, Curierul ortodox, nr. 11, pag. 4.
18.    Contribuţia Bizanţului la creştinarea spaţiului sud-est şi est european, Curierul ortodox, 2000, nr. 9, pag. 5.
19.    Cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă, Clopotniţa Moldovei, 1999, nr. 12, pag. 4.