Ion Apostol, primarul comunei Truşeni: „Eu nu văd localitatea Dumbrava în afara comunei Truşeni – pentru problemele comune trebuie să găsim şi soluţii comune”

În urma alegerilor locale desfăşurate în comuna Truşeni, mun. Chişinău, domnul Ion Apostol a devenit noul primar al localităţii. Domnia sa a avut bunăvoinţa să ne acorde un interviu în care ne-a vorbit despre soluţiile pe care vrea să le aplice pentru problemele Truşeniului în general şi pentru cele ale Dumbravei în special. 

 - De unde vine domnul primar Ion Apostol?

 - Sunt originar din satul Truşeni, m-am născut la 20 ianuarie 1969. Am absolvit şcoala medie din localitate, acum liceul teoretic  din localitate, mai târziu am satisfăcut serviciul militar, după care am studiatla Universitateade Medicină, Facultatea Stomatologie. În 2007 am obţinut primul mandat în funcţie de consilier al Primăriei Truşeni, după care în luna decembrie a aceluiaşi an am fost ales în funcţia de viceprimar al comunei Truşeni.

 - Ce v-a determinat să candidaţi pentru funcţia de primar?

 - În primul rând, grijile şi nevoile oamenilor. Dorinţa de a mă implica în rezolvarea unor probleme stringente ale comunei, aşa cum ar fi de exemplu cele ce ţin de canalizare, apeduct, salubrizare, etc.

 - Din comuna Truşeni face parte şi localitatea Dumbrava, care se confruntă cu un şir de probleme ce necesită o rezolvare imediată. Una dintre ele este cea a statutului administrativ al întovărăşirilor pomicole. Cum vedeţi ieşirea din situaţia în care s-a pomenit un număr foarte mare de oameni care locuiesc aici, însă nu au şi viză de reşedinţă?

 - Trebuie să menţionez din start că eu nu văd localitatea Dumbrava în afara comunei Truşeni, motiv din care pentru problemele comune trebuie să găsim şi soluţii comune. Cu privire la întovărăşirile agricole, rezolvarea problemei nu ţine de Primăria comunei Truşeni, deoarece atunci când s-au repartizat aceste loturi, ele s-au alocat pentru edificarea unor construcţii uşoare, cum ar fi căsuţele de livadă şi nu a unor clădiri destinate traiului permanent. Nu s-a prevăzut construirea unor case mai mari din motive de securitate, pentru a evita alunecările de teren şi alte fenomene care ar pune în pericol viaţa şi securitatea oamenilor. Şi drumurile, la rândul lor, au fost construite ca pentru o zonă unde nu se locuieşte permanent, acestea fiind destul de înguste.

Eu am  prevăzut aceste probleme şi cred că cea mai bună soluţie este ca o parte din aceste gospodării să fie înregistrate drept case de locuit, iar altă parte să rămână la statutul de întovărăşiri pomicole, deoarece instanţele nu vor permite schimbarea situaţiei din cauza motivelor pe care le-am enumerat mai sus.

 - O altă problemă cu care se confruntă localitatea Dumbrava este şi cea a salubrizării, ce soluţie vedeţi pentru această situaţie?

- Salubrizarea este o problemă cu care se confruntă nu doar Dumbrava, ci şi multe alte localităţi. Am luat legătură cu o firmă de profil, care va încheia contracte cu locuitorii din Dumbrava şi va colecta deşeurile din localitate conform condiţiilor stipulate în acest contract. Pe lângă aceasta îmi doresc să construim o fabrică de prelucrare a deşeurilor în comuna noastră, aşa cum se întâmplă în Stăuceni de exemplu, unde curând va începe construcţia unei asemenea fabrici. Voi merge acolo, mă voi documenta şi sper ca în curând şi comuna Truşeni să poată utiliza o asemenea fabrică.

 - Un alt subiect care îi interesează pe locuitorii din Dumbrava este şi cel al facilitării accesului la administraţia comunei, prin deplasarea primarului în localitate. Care este soluţia din perspectiva dumneavoastră?

 - Eu cred că rezolvarea problemei depinde de repararea drumului dintre cele două localităţi şi stabilirea unei rute, deoarecela Truşenieste şi punctul medical, toate actele necesare pot fi eliberate numai aici, sectorul de poliţie şi el este aici, deşi consider că şi acolo ar putea fi creat unul. Cred că ar fi bine şi chiar necesar ca locuitorii din Dumbrava să înainteze o persoană responsabilă care să le reprezinte interesele în primăria Truşeni, care va fi numit în calitate de viceprimar al comunei şi atunci lucrul va fi mult mai rapid şi mai eficient.

 - Domnule primar, la 7  iulie se împlinesc cinci ani de când a fost pusă piatra de temelie a bisericii din Dumbrava, cu hramul „Sf. Irh. Petru Movilă”, cu ocazia acestui frumos eveniment, cu ce mesaj veniţi către credincioşii din localitate?

 - Vin cu acelaşi mesaj cu care vin către toţi locuitorii comunei – să creadă în Dumnezeu şi atunci va fi şi înţelegere, şi dragoste de muncă, şi compasiune. Pentru că numai astfel vom putea prospera şi vom putea trece peste problemele care ne apasă.